Ab sofort verfügbar:

Nylon Filamente

  • Nylon 6
  • Nylon 6 mit Glasfaer
  • Nylon 6 mit Kohlefaser